วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจดร. จิรัฎฐ์ สวัสดิพัชรกุล
ตำแหน่งหัวหน้าแผนก


นางสาวพัชราภรณ์ ตรุษเพชร
ครู คศ.1

นางสาวชลลดา ทบประดิษฐ์
ตำแหน่งครูพิเศษ

นายวรพงศ์ ทองแดง
ตำแหน่ง ครูพิเศษ